Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8)                                Locatie Van 't Hoffplein (groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8))
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur                      maandag t/m vrijdag van 08.15 - 13.45 uur
De inloop op maandag en donderdag                         De inloop voor de kleuters is elke dag van 08.00 tot 08.15 uur
van 08.15 tot 08.30 uur                                               De inloop voor de overige groepen is op dinsdag en vrijdag 
                                                                                    van 08.00 tot 08.15 uur

Vakantierooster

 • Herfstvakantie: ​maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
 • Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 • Voorjaarsvakantie: maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
 • Meivakantie: vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 
 • Goede Vrijdag (19 april) en Pasen (21 en 22 april) vallen in de Meivakantie
 • Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
 • Pinksteren: zondag 9 juni 2019 en maandag 10 juni 2019
 • Zomervakantie: maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

Studiedagen

 • Dinsdag 18 september 2018
 • Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018 (deze week is gekoppeld aan de herfstvakantie)
 • Woensdag 16 januari 2019
 • Maandag 25 februari 2019

  Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl