Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8)                                Locatie Van 't Hoffplein (groepen 1/2 en 8))
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur                      maandag t/m vrijdag van 08.15 - 13.45 uur
De inloop op maandag en donderdag                         De inloop voor de kleuters is elke dag van 08.00 tot 08.15 uur
van 08.15 tot 08.30 uur                                               De inloop voor de overige groepen is op dinsdag en vrijdag 
                                                                                    van 08.00 tot 08.15 uur


Vakantierooster 2020 - 2021

 • Herfstvakantie: ​maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021
 • Pasen: Zondag 4 april 2021 en maandag 5 april 2021
 • Meivakantie: maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 (valt in de meivakantie
 • Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
 • Pinksteren: zondag 23 mei 2021 en maandag 24 mei 2021
 • Zomervakantie: maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021

Studiedagen 2020 - 2021 

 • Maandag 19 oktober 2020 t/m woensdag 21 oktober 2020 (deze dagen zijn gekoppeld aan de herfstvakantie)
 • Woensdag 20 januari 2021 (STIP studiedag)
 • Maandag 1 maart 2021
 • Vrijdag 18 juni 2021

Op de studiedagen zijn de kinderen vrij

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl