Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8)                                Locatie Van 't Hoffplein (groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8))
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur                      maandag t/m vrijdag van 08.15 - 13.45 uur
De inloop op maandag en donderdag                         De inloop voor de kleuters is elke dag van 08.00 tot 08.15 uur
van 08.15 tot 08.30 uur                                               De inloop voor de overige groepen is op dinsdag en vrijdag 
                                                                                    van 08.00 tot 08.15 uur

Vakantierooster 2018 - 2019

 • Herfstvakantie: ​maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
 • Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 • Voorjaarsvakantie: maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
 • Meivakantie: vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 
 • Goede Vrijdag (19 april) en Pasen (21 en 22 april) vallen in de Meivakantie
 • Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
 • Pinksteren: zondag 9 juni 2019 en maandag 10 juni 2019
 • Zomervakantie: maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

Studiedagen 2018 - 2019

 • Dinsdag 18 september 2018
 • Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november 2018 (deze week is gekoppeld aan de herfstvakantie)
 • Woensdag 16 januari 2019
 • Maandag 25 februari 2019

Op de studiedagen zijn de kinderen vrij


Vakantierooster 2019 - 2020

 • Herfstvakantie: ​maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 • Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
 • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
 • Pasen: Zondag 12 april 2020 en maandag 13 april 2020
 • Koningsdag: maandag 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
 • Meivakantie: maandag 20 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 
 • Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
 • Pinksteren: zondag 31 mei 2020 en maandag 1 juni 2020
 • Zomervakantie: maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020

Studiedagen 2019 - 2020 

 • Maandag 28 oktober 2019 t/m vrijdag 1 november 2019 (deze week is gekoppeld aan de herfstvakantie)
 • Maandag 4 mei 2020 (deze dag valt vóór de verplichte vrije dag op 5 mei. De kinderen zijn na de meivakantie dus twee dagen extra vrij)

Op de studiedagen zijn de kinderen vrij

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl