Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren voor de leerlingen en hun ouders. De Ouderraad wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school door o.a. bij de ouders van de leerlingen de belangstelling voor- en de betrokkenheid bij de school te bevorderen.
De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en betrekt ouders bij (buiten)schoolse en jaarlijkse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest, de schoolkampen en de musical van groep 8.

Dit is niet het enige wat de ouderraad doet. De penningmeester van de Ouderraad int jaarlijks de ouderbijdrage namens de Lorentzschool. Ieder jaar legt de Ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af over de activiteiten  van het afgelopen schooljaar. Ook worden tijdens de jaarvergadering de uitgaven en inkomsten van het betreffende schooljaar grotendeels vastgesteld. De jaarvergadering kan door alle ouders worden bezocht. Wil je ook een school die sfeer, goede onderlinge contacten en tradities voor de kinderen voortzet? Ouders die bijdragen aan deze activiteiten geven aan dat het leuk, gezellig en zinvol is en dat de kinderen het erg waarderen. 
Wil je af en toe meehelpen of je aansluiten bij de Ouderraad laat het ons weten via onderstaand e-mailadres.
Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties wil je je aansluiten bij de Ouderraad of aanmelden bij een van de activiteiten, mail ons dan via or@obslorentzschool.nl
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten gedurende het schooljaar die niet bekostigd kunnen worden uit het overheidsbudget. Zo worden bijvoorbeeld de december vieringen, de sportdagen, plein- en tuinactiviteiten, school bieb, klassengeld en de afscheidsmusical van de groepen 8 uit de ouderbijdrage betaald. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €46 per kind, Ook voor het schoolreisje (groep 1/2) en schoolkamp voor de groepen 3 t/m 8 geldt een vrijwillige betaling. Deze staat los van de vrijwillige ouderbijdrage.

We maken gebruik van een betaalmethode, te weten 'schoolkassa'. Betaalverzoeken, inclusief betaallink, worden verstuurd per email. Hierin kunt u tevens uw betalingsvoorkeur aangeven (direct betalen of betalen in termijnen).  Voor het handmatig overmaken van het schoolgeld kunt u gebruikmaken van onderstaand rekeningnummer:

NL80ABNA0462470482
t.n.v. OR Lorentzschool te Hilversum
Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren)

Algemene informatie

Oudervereniging Openbare Basisschool Lorentzschool
KvK 32091952
Lorentzweg 46 J-1, 1221EH Hilversum
or@obslorentzschool.nl
Tel. 035-6855823

 

 

 

Samenwerkende partijen