Inschrijven leerling


We zijn verheugd met uw belangstelling voor onze school. Indien u nog geen gesprek heeft gehad met iemand van de school leest u dan eerst het inschrijvingsbeleid. Daarin leest u meer over de voorwaarden en de procedure.

Kinderen mogen vanaf de geboorte aangemeld worden. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lorentzschool zitten. Broertjes en zusjes van kinderen die al op één van de locaties geplaatst zijn krijgen altijd een plek. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij school. Dit kan door middel van het aanmeldingsformulier via onderstaande link. Een aanmelding is afgerond als het volledig ingevulde en ondertekend formulier op de administratie is ontvangen. De inschrijving is definitief nadat u van ons een plaatsingsbevestiging heeft ontvangen. U kunt het formulier langsbrengen, via de post versturen of mailen naar: administratie@obslorentzschool.nl

Aanmelden

Aanmeldingsformulier DOWNLOAD

Ouders die hun kind op de Lorentzschool hebben aangemeld zijn welkom op één van de informatieochtenden op de hoofd locatie. De planning van de informatieochtenden vindt u in het menu praktische informatie van deze website. Ook als u uw kind nog niet heeft aangemeld, bent u van harte welkom!

Toelating/plaatsing

Binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgt u via de mail bericht of uw kind geplaatst is. Uiterlijk 2 maanden voor de 4e verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging voor het maken van een wenafspraak met de desbetreffende leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst wordt.

Zij-instromers

Bij zij-instroom (kinderen in hogere leerjaren van andere basisscholen) hanteren wij het volgende beleid:
Bij plaatsingsmogelijkheid hebben wij eerst een intakegesprek met de ouder(s) van de leerling. Daarna nemen wij contact op met de school van herkomst voor meer informatie over het kind. Pas nadat we de informatie van de ouder(s) en de informatie van de school samen hebben gevoegd, nemen wij een besluit om het kind wel of niet te plaatsen.

Dit alles doen wij om er voor te zorgen dat het kind dat onderwijs krijgt wat het kind nodig heeft. 

Aannamebeleid en groepsgrootte

Het aannamebeleid en de groepsgrootte worden in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het maximum aantal leerlingen stellen wij voor de groepen 1 t/m 8 op 30 leerlingen. De directeur heeft beleidsruimte om het aantal leerlingen per groep te vergroten of te verkleinen als dit om onderwijskundige, organisatorische of pedagogische redenen nodig is. In het aanname- en plaatsingsbeleid van leerlingen houdt de directie rekening met de fysieke ruimte op school, het maximum aantal leerlingen per groep, de maximale belastbaarheid van een groep (bv. een groep waarin veel leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben) en het aantal leerkrachten dat beschikbaar is.
 

Wachtlijsten

Wanneer ouders interesse tonen voor de school terwijl het maximum aantal leerlingen voor de desbetreffende groep is bereikt, kunnen zij de leerling op een wachtlijst laten plaatsen.
Indien er een plaats in de desbetreffende groep vrijkomt, door bv verhuizing, neemt de school contact op met de ouders. Plaatsing op de wachtlijst biedt dus geen garantie voor een plek op de Lorentzschool.

Bovenstaande procedure is alleen van toepassing bij een wachtlijst.

Wennen

Kinderen die geplaatst zijn mogen één dagdeel komen om te wennen in de week vóór de 4e verjaardag.

Kinderen die geplaatst worden in een groep met een duo mogen twee keer wennen, zodat ze beide leerkrachten hebben gezien voor ze starten.

Kinderen die van school wisselen mogen maximaal één dag komen om kennis te maken met de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht.

Samenwerkende partijen