MR

Omdat de Lorentzschool een van de 10 basisscholen is binnen de stichting Stip, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven geroepen (GMR). In de GMR zitten van elke school twee vertegenwoordigers in de GMR: een leerkracht en een ouder/verzorger. De MR heeft als taak relevante beleidszaken van de school door te spreken: de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid en heeft hierover regelmatig overleg met de MR-en.
Even voorstellen, de MR van de Lorentzschool:van links naar rechts:
Marco Kroes, Kiko van Ingen, Pieter van Buul, Angela Stubenitsky, Inge Petersen en Ivonne de BondtCorrespondentie, bestemd voor de medezeggenschapsraad, kunt u richten aan:

Medezeggenschapsraad Lorentzschool secretariaat:
Lorentzweg 135, 1223 HN Hilversum
of e-mail naar mr@obslorentzschool.nl

Samenwerkende partijen