Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatieochtend

Gedurende het schooljaar zijn er op de hoofdlocatie informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool willen inschrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Tussen 09:00 en 10:00 uur krijgen de deelnemende ouders een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Wie al vast een voorproefje wil van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren, kan op de startpagina van de website onze promotiefilm bekijken. U kunt ook op de link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=HniBl_6Znxk&feature=youtu.be 

De bijeenkomst start in de personeelskamer met een kopje koffie of thee. De directeur vertelt kort wat de Dalton kernwaarden zijn en hoe deze zijn terug te vinden in het onderwijs en de activiteiten op de Lorentzschool. Vervolgens geven de leerlingen van groep 8 een rondleiding. In een half uur tijd laten zij de school zien en vertellen wat het betekent om leerling op een Daltonschool te zijn. De bijeenkomst wordt afgesloten in de personeelskamer. Er is dan tijd voor een vragenrondje. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.

Data informatieochtenden schooljaar 2019-2020
                                                 
   

Dinsdag 10 september 2019 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 15 oktober 2019 
van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 5 november 2019 van 09:00 - 10:00 uur
D
insdag 10 december 2019 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 07 januari 2020 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 11 februari 2020 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 10 maart 2020 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 31 maart 2020 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 12 mei 2020 van 09:00 - 10:00 uur
Dinsdag 16 juni 2020 van 09:00 - 10:00 uur    

  

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor de informatieochtend.

Stuur uw aanmelding naar administratie


In de mail dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • de namen van de deelnemende personen;

  • de naam van het ingeschreven kind;

  • de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;

  • uw telefoonnummer.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl