Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatieochtend

Gedurende het schooljaar zijn er op de hoofdlocatie informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool willen inschrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Deelnemende ouders krijgen een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Per sessie zijn er maximaal 6 plekken beschikbaar. Wie alvast een voorproefje wil van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren, kan op de startpagina van de website onze promotiefilm bekijken. U kunt ook op de link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=HniBl_6Znxk&feature=youtu.be 

De bijeenkomst start in de personeelskamer met een kopje koffie of thee. De directeur vertelt kort wat de Dalton kernwaarden zijn en hoe deze zijn terug te vinden in het onderwijs en de activiteiten op de Lorentzschool. Vervolgens geven de leerlingen van groep 8 een rondleiding. In een half uur tijd laten zij de school zien en vertellen wat het betekent om leerling op een Daltonschool te zijn. De bijeenkomst wordt afgesloten in de personeelskamer. Er is dan tijd voor een vragenrondje. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school. Na afloop bieden we de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de kleuterlocatie aan ’t Hoffplein.

 

Data informatieochtenden schooljaar 2020-2021                                                     

Dinsdag 8 september 2020 van 09:00 - 10:30 uur (VOL)
Dinsdag 6 oktober 2020 van 09:00 - 10:30 uur (VOL)
Donderdag 8 oktober 2020 van 09:00 - 10:30 (VOL)
Dinsdag 3 november 2020 van 09:00 - 10:30 uur (VOL)
Donderdag 5 november 2020 van 09:00 - 10:30 uur (VOL)
D
insdag 8 december 2020 van 09:00 - 10:30 uur (VOL)
Donderdag 10 december 2020 van 09:00 - 10:30 uur
Dinsdag 12 januari 2021 van 09:00 - 10:30 uur
Dinsdag 9 februari 2021 van 09:00 - 10:30 uur
Dinsdag 16 maart 2021 van 09:00 - 10:30 uur
Woensdag 17 maart 2021 van 09:00 - 12:00 uur OPEN DAG (aanmelden niet nodig)
Woensdag 7 april 2021 van 09:00 - 10:30 uur
Dinsdag 11 mei 2021 van 09:00 - 10:30 uur
Dinsdag 15 juni 2021 van 09:00 - 10:30 uur


Met inachtneming van de corona maatregelen vragen we u - vóór aanvang - een vragenlijst in te vullen.

Stuur uw aanmelding met vermelding van onderstaande gegevens naar administratie 

  • de naam van de deelnemende ouder(s);

  • de naam van het (ingeschreven) kind;

  • de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;

  • uw telefoonnummer.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl