Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatieochtend

Gedurende het schooljaar zijn er op de hoofdlocatie informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool willen inschrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Tussen 9.00 en 10.00 uur krijgen de deelnemende ouders een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Wie al vast een voorproefje wil van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren, kan op de startpagina van de website onze promotiefilm bekijken. U kunt ook op de link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=HniBl_6Znxk&feature=youtu.be 

De bijeenkomst start in de personeelskamer met een kopje koffie of thee. De directeur vertelt kort wat de Dalton kernwaarden zijn en hoe deze zijn terug te vinden in het onderwijs en de activiteiten op de Lorentzschool. Vervolgens geven de leerlingen van groep 8 een rondleiding. In een half uur tijd laten zij de school zien en vertellen wat het betekent om leerling op een Daltonschool te zijn. De bijeenkomst wordt afgesloten in de personeelskamer. Er is dan tijd voor een vragenrondje. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.

Data informatieochtenden schooljaar 2018-2019
                                                     
   

Dinsdag 11 september 2018 
Dinsdag 09 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
D
insdag 11 december 2018
Dinsdag 08 januari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Dinsdag 09 april 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 18 juni 2019     

  

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor de informatieochtend.

Stuur uw aanmelding naar administratie


In de mail dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • de namen van de deelnemende personen;

  • de naam van het ingeschreven kind;

  • de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;

  • uw telefoonnummer.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl