Informatieochtenden en rondleidingen voor nieuwe ouders

01 augustus 2022

Gedurende het schooljaar zijn er informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool willen inschrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Tussen 09:00 en 10:00 uur krijgen de deelnemende ouders een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Na afloop bieden we de mogelijkheid om eveneens een kijkje te nemen op de kleuterlocatie aan 't Hoffplein. 

Data informatieochtenden schooljaar 2022-2023 
Donderdag 29 september 2022 (VOL)
Donderdag 27 oktober 2022 (VOL)
Donderdag 17 november 2022 (VOL)
Donderdag 15 december 2022 (VOL)
Donderdag 9 februari 2023 (VOL)
Dinsdag 14 maart 2023
Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 13 april 2023
Donderdag 11 mei 2023
Dinsdag 20 juni 2023 
  

Stuur uw aanmelding met vermelding van onderstaande gegevens naar administratie@obslorentzschool.nl

- de naam van de deelnemende ouder(s);
- de naam van het (ingeschreven) kind;
- de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;
- uw telefoonnummer 

Samenwerkende partijen