Vertrouwenspersoon

02 november 2020
Stip Hilversum en de aangesloten scholen kennen een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon om ouders of personeel bij te staan en een klacht in vertrouwen aan te horen. Als u niet tevreden bent kan het soms moeilijk zijn om uw klacht kenbaar te maken en een passende oplossing hiervoor te vinden. De externe vertrouwenspersoon kan u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Voor de scholen van Stip Hilversum treedt Dominique Maas op als externe vertrouwenspersoon; zij is te bereiken via
T: 088-111 99 00 | M: 06 543 560 87 E: maas@devertrouwenspersoon.nl
Mocht, na uitgebreid overleg met alle betrokkenen, uw klacht toch niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt een officiële klacht indienen. Stip Hilversum is hiervoor aangesloten bij de landelijke commissie Onderwijsgeschillen. Op de site van Stip Hilversum vindt u de LKC- brochure met de te volgen procedure voor een officiële klacht. 

Samenwerkende partijen