Kei-klas

02 november 2020

Met de Stip Kei-klas richten we ons op bovenbouw leerlingen (groepen 5 t/m 8) die moeite hebben met theorielessen maar juist uitblinken in praktisch vakken. Het doel is de praktische talenten van deze kinderen te ontwikkelen en hen succeservaringen te laten op doen. Het onderzoekend leren staat hierbij centraal.

In 2020 is er onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een Kei-las binnen de Stip Scholen. De afdeling Onderwijs en kwaliteit van Stip Hilversum is op bezoek geweest bij een aantal praktijkklassen in het land. Daarnaast is er met een groepje enthousiaste leerkrachten, directeuren en IB-ers nagedacht over de visie en missie van de Stip Kei-klas.

 

Samenwerkende partijen