Vrijwillige ouderbijdrage

15 mei 2022

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten gedurende het schooljaar die niet bekostigd kunnen worden uit het overheidsbudget. Zo worden bijvoorbeeld de decembervieringen, de sportdagen, plein- en tuinactiviteiten, schoolbieb, klassengeld en de afscheidsmusical van de groepen 8 uit de ouderbijdrage betaald.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. Voor schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 42,50 per kind.

Voor het innen van de ouderbijdrage maken we gebruik van het programma 'schoolkassa'. Betaalverzoeken, inclusief betaallink, worden verstuurd via e-mail. Hierin kunt u tevens uw betalingsvoorkeur aangeven (direct betalen of betalen in termijnen). Voor het handmatig overmaken van het schoolgeld kunt u gebruikmaken van onderstaand rekeningnummer:

NL80ABNA0462470482
t.n.v. OR Lorentzschool te Hilversum

Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren)!

Samenwerkende partijen