Schooltijden

30 september 2020
Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8) 
maandag t/m vrijdag van 8:30 - 14:00 uur
De inloop voor de kinderen is iedere dag van
8:15 - 8:30 uur.                               

Locatie Van 't Hoffplein (groepen 1/2)
maandag t/m vrijdag van 8:15 - 13:45 uur
De inloop voor de kleuters is iedere dag van 
8:00 - 8:15 uur

Samenwerkende partijen