Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie


Deze visietekst beschrijft de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. De visie van waaruit wij elke dag met uw kinderen aan de slag gaan, geven we vorm door als schoolverlater terug te kijken. Wij schetsen wat wij voor ogen hebben om uw kind aan het einde van de basisschool als bagage mee te geven. Via uitspraken van kinderen kijken we even om naar hun jaren op de Lorentzschool. Op deze manier geven we u een kijkje in onze keuken.
Dit verhaal is gebaseerd op de drie dalton pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking. Hier hebben wij onze eigen pijler beleving aan toegevoegd. Het zijn de fundamenten voor ons dagelijks werken. Bij alles wat we doen, zullen we daarop terugvallen: onze visie op onderwijzen.


Zelfstandigheid

Als een kind na de Lorentzschool zijn weg vervolgt, is zelfstandigheid als basis meegegeven. Voor de verdere schoolloopbaan bezit een kind de vaardigheid om te plannen, de houding om taakgericht te zijn en te vertrouwen op eigen kunnen: “Ik kan zelf problemen oplossen; ik kan kiezen wat ik verder ga doen en wat ik nog wil leren; ik heb geleerd die keuze te maken.”
Het is een manier van positief eigenwijs zijn. Kinderen kunnen uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Vanuit reflectie komen kinderen tot een eerlijk beeld van zichzelf.
Op het gebied van kennis verwerven houden wij de einddoelen en leerlijnen vast en geven we kinderen daarbinnen bewust de ruimte om zelf te kiezen, zelf te plannen hoe ze leren. Ze ontdekken zo hun eigen invloed op het leren.
Wij houden hierbij rekening met verschillen tussen kinderen: hoe zelfstandig is een kind, welke leerstof kan een kind aan, hoeveel uitleg heeft een kind nodig?
Welk werk een kind later ook gaat doen, het weet: alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt, kan ik leren en wie weet…….wel meer!

Fien uit groep 2: “Juf, eigenlijk klopt dit niet. Bij de tekening gaan we met 1 beginnen, maar het begint bij 0, eigenlijk kun je nog verder terug: -1, -2, want dat zag ik op de thermometer.”
Fatima: “Meester, ik vind de breukensommen zo moeilijk. Heb je nog een extra oefenboekje voor me?”


Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid kennen we op veel niveaus. Het schetst een eindpunt dat we graag bij kinderen, bij ieder mens zien: Je neemt je verantwoordelijkheid.
In de school bouwen we dat stap voor stap op. Van een kind dat de school verlaat, verwachten we al veel op dat gebied. Verantwoordelijkheid nemen is zichtbaar bij de kleuter die materialen op de goede manier opbergt. Het rondt af met de schoolverlater die verantwoordelijkheid heeft leren nemen voor zijn eigen leren. Daaraan werken we elke dag weer.
“Ik heb geleerd de dieren te verzorgen die in onze schooltuin wonen. Ik kan twee kinderen helpen om weer met elkaar in gesprek te komen, want dat heb ik geleerd en gedaan.”
Zo wordt “geven en nemen” een positieve houding. Wij geven kinderen daadwerkelijk verantwoordelijkheid die bij hun leeftijd past en kinderen leren zo om die verantwoordelijkheid te nemen. Een kind zal dat benoemen als: “Ik mag….”; “Ik kies….”; “Ik wil….”; “Ik kan….”; “Ik moet...”; “Ik durf...”; “Ik vind...”; “Ik zorg….”
Op deze manier een kind de wereld verder in laten wandelen, zien we als onze verantwoordelijkheid.

“Wij willen die tuinklus wel doen,” zeggen twee jongens, “dan plannen we dat in het werkuur, want de instructie willen we niet missen.”
Vere: “Jullie moeten even allemaal uit de zandbak! Karel en Koen staan daar en willen een verre sprong maken.”


Samenwerken

Voor ons is samenwerken onmisbaar in het werken met kinderen, het werken met elkaar en in de relatie met ouders. Op veel fronten is dat zichtbaar in de school.
Een kind dat terugkijkt op het werken en spelen met anderen weet dat je een ander altijd met respect benadert en dat je eigen manier van vragen stellen of reageren van groot belang is. Een kind dat omkijkt naar de jaren Lorentz kan zeggen: “Ik kan op een goede manier hulp vragen en hulp geven; ik kan luisteren, zodat ik een ander goed begrijp en ik heb geleerd vragen te stellen om de ander nog beter te begrijpen. Kortom: Ik weet hoe ik met anderen goed kan samenwerken.”
Wat we kinderen leren, brengen we in samenwerking met ouders en elkaar zelf ook in praktijk. Dat betekent dat iedere ouder welkom is met vragen en wensen, en zich gehoord en gezien zal voelen. Wederzijds respect en een houding van luisteren, vragen en oplossen staan daarbij voorop. Dat betekent dat we samen werken aan een mooie Daltonschool.

Vier kinderen maken samen een poster. Lize zegt: “Kijk, dit plekje laten we leeg, want Dylan is ziek, maar dan kan hij later zijn tekening maken, want hij hoort bij ons groepje.”
Een kind uit groep 8 tegen een kleuter: “Ik til je op, dan pak jij de sleutel van het tuinhok. Even later: “Als je nu je handen in elkaar vouwt, dan doe ik het kippenvoer erin… Nee, helemaal dicht…, anders valt het erdoorheen.”

 

Beleving

Beleving kenmerkt de sfeer die bij activiteiten in de school zichtbaar is. Het is de houding waarmee kinderen en leerkrachten de dag vullen: samen plezier beleven aan de dingen die we doen. Of dat nu instrueren, toneelspelen, een taak maken, verzorgen of naar elkaar luisteren is………beleving kleurt alles. We zijn ons dit bewust en daarom krijgt het ook een prominente plaats in onze school.
Kinderen hebben geleerd dat je leert door nieuwsgierig en onderzoekend te zijn; plezier maakt werken op school prettig. “Ik snap wat anderen fijn vinden en van mij weten ze dat ook; daar hebben we het samen vaak over gehad en ik heb het begrepen en we hebben het samen zo beleefd.”
Terugkijkend zal een kind weten dat het op onze school geleerd en geleefd heeft. Beide zaken zijn in harmonie aan bod gekomen.


Jesse vindt drie aardappels in de grond: “Zelfs als je niet naar iets op zoek bent, kun je zomaar iets vinden.”
Mick uit groep 3, nadat de juf achter het bord met de handpoppen poppenkast gespeeld heeft: “Juf…, het was zo spannend…, jammer dat je er niet bij was…!”
OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl