Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie

Onder het logo van onze school staat onze missie vermeld:
Meer dan leren….. Maar hoe komen we van leren naar meer dan leren?

Leren

We vinden de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onze kerntaak. Om dit mogelijk te maken moet voldaan worden aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.
• De relatie is goed als leerlingen zich geaccepteerd voelen, veilig voelen, weten dat ze erbij horen en welkom zijn.
• Leerlingen voelen zich competent als ze taken kunnen volbrengen en ervaren dat ze steeds meer aankunnen.
• Leerlingen voelen zich autonoom als ze weten dat ze zelf invloed hebben op de manier waarop ze taken uitvoeren en de wijze waarop ze leren.
Deze basisbehoeften sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van het daltononderwijs.

Meer leren

Van goed kun je beter maken. Dat geldt voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten en voor de ontwikkeling bij onze leerlingen. We leggen de lat hoog. Dat doen we door leerlingen nadrukkelijk te volgen en voortdurend te kijken wat een individuele leerling, een groepje leerlingen of een klas nodig heeft om verder te komen. We stellen doelen vast en evalueren of deze doelen gehaald zijn. We zijn er van overtuigd dat de inspanningen van de leerkrachten het verschil kunnen maken.

Meer dan leren

Dit betekent voor ons dat we kinderen meer willen meegeven dan de schoolvakken op het rooster. We geven ze meer mee in de overtuiging dat bijzondere ervaringen het onderwijs verrijken. Deze ervaringen kleuren een schooljaar en uiteindelijk de gehele basisschoolperiode. Het zijn deze ervaringen waar je later met een glimlach op terugkijkt.
Daarom gaan we jaarlijks vanaf groep 3 op schoolkamp, organiseren we een sponsorloop, hebben we een projectweek, doen we mee aan de gedichtenwedstijd, staat er keuzewerk op de planner, is er jaarlijks een muziekavond, hebben we een schooltuin, is er een jaarlijks dodgebaltoernooi voor de bovenbouw en starten we elk nieuwe schooljaar met een openingsthema.
We leggen een relatie tussen “meer dan leren” en onze daltonidentiteit door middel van een eigen kernwaarde. Voor ons is dat “beleving”. Meer dan leren doe je niet, dat beleef je. 
 
 
 


OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl