Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De hele dag dalton

 

De start van de dag

Als ik ’s morgens de klas binnenkom kijk ik naar de dagplanning op het whiteboard. Ik zie dan wanneer ik instructie heb. Ik kan nu mijn taken voor de dag plannen. Omdat we op drie niveaus instructie krijgen kijk ik wanneer de instructie op mijn niveau is. We werken met sterren. Ik ben een ** leerling voor spelling. Dat is gemiddeld. Voor rekenen hoor ik bij de *** omdat ik goed kan rekenen.

 

De verwerking

Sommige taken moeten samen en sommige taken moet je alleen maken. Voor de taken die ik samen doe ga ik op één van de samenwerkingsplekken zitten. Voor de taken die ik alleen doe ga ik op een stille werkplek zitten. We hebben geen vaste werkplekken meer.

Als ik een taak af heb kleur ik dit op mijn planner. Ik geef aan of ik het (leer)doel bereikt heb.

 

De instructie

Tijdens de instructies ga ik naar de instructietafel en neem de spullen mee die ik nodig heb. Meestal zitten we met ongeveer 10 kinderen aan de instructietafel. We beginnen altijd met het bespreken van het lesdoel. Soms kies ik er voor om niet bij de instructie te zijn, omdat ik denk dat ik dit doel al beheers. Soms doe ik mee met de ** instructie voor rekenen. Dat doe ik als ik een toetsdoel nog niet zo goed begrijp.

 

Workshops

Een aantal keren in de week geeft de meester of de juf een workshop. Meestal gaat het over onderwerpen die veel kinderen in de klas nog moeilijk vinden. Als je mee wilt doen aan de workshop schrijf je je naam op het whiteboard.

 

Waarom heet het de hele dag dalton?

We noemen het “de hele dag dalton” omdat er geen vaste uren zijn om aan de taken te werken. Als er geen instructie is kunnen we aan onze taken werken. Natuurlijk zijn we niet alleen maar aan het werk. De gymlessen, creatieve vakken en wereldoriëntatie doen we samen.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl