Schooltijden


Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8)                                Villa Lorentz (groepen 1/2, 3v en 4v)
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur                      maandag t/m vrijdag van 08.15 - 13.45 uur
De inloop op maandag en donderdag                         De inloop is elke dag van 08.00 tot 08.15 uur
van 08.15 tot 08.30 uur  

Vakantierooster

•Herfstvakantie;              ​15-10-2016 tot  en met 23-10-2016
•Kerstvakantie:           ​     24-12-2016 tot  en met 8-1-2017
•Voorjaarsvakantie:        18-02-2017 tot en met 26-02-2017
•Goede Vrijdag :             14 april 2017
•Tweede Paas:               17 april 2017
•Meivakantie:                  22-4-2017 tot en met 7-5-2017
•Pinksteren:                    05-06-2017
•Zomervakantie:             22-7-2017 tot en met 3-9-2017

Studiedagen

•Woensdag 6 september 2016
•woensdag 18 januari 2017


Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Dependance ‘Villa Lorentz’

Anton Philipsweg 9
1223 KZ Hilversum

T (035) 642 60 20

E info@obslorentzschool.nl