De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren voor de leerlingen en hun ouders. De Ouderraad wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school door o.a. bij de ouders van de leerlingen de belangstelling voor- en de betrokkenheid bij de school te bevorderen.

De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en betrekt ouders bij (buiten)schoolse en jaarlijkse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest, de schoolkampen en de musical van groep 8.

Dit is niet het enige wat de ouderraad doet. De penningmeester van de Ouderraad int jaarlijks de ouderbijdrage namens de Lorentzschool. Ieder jaar legt de Ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af over de activiteiten  van het afgelopen schooljaar. Ook worden tijdens de jaarvergadering de uitgaven en inkomsten van het betreffende schooljaar grotendeels vastgesteld. De jaarvergadering kan door alle ouders worden bezocht.

Wil je ook een school die sfeer, goede onderlinge contacten en tradities voor de kinderen voortzet? Ouders die bijdragen aan deze activiteiten geven aan dat het leuk, gezellig en zinvol is en dat de kinderen het erg waarderen. Vanwege de natuurlijke in- en uitstroom van ouders willen we vooral ouders van de Villa uitnodigen.

Wil je af en toe meehelpen of je aansluiten bij de Ouderraad laat het ons weten via onderstaand e-mailadres.

Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties wil je je aansluiten bij de Ouderraad of aanmelden bij een van de activiteiten, mail ons dan via or@obslorentzschool.nl


Vergaderingen

2 februari 2017

30 maart 2017

1 juni 2017

Vergaderstukken

Voorlopige Notulen Jaarvergadering Ouderraad 2015 
Notulen OR vergadering 17-09-2015 
Notulen OR vergadering 12-11-2015
Notulen OR vergadering 26-02-2016
Notulen OR vergadering 03-11-2016
Notulen OR vergadering 02-02-2017
Notulen OR vergadering 01-06-2017
Jaarverslag OR 2016-2017


Leden Kerstcommissie Gezocht

De kerstcommissie is dit jaar weer aan nieuwe leden toe! De commissie zorgt ervoor dat we allemaal een geweldige kerstviering hebben met de kinderen, docenten en ouders. De commissie zorgt voor de sfeervolle versiering op de school maar ook voor de gezellige avond voor de ouders terwijl de kinderen aan het dineren zijn in hun klas. Ook regelt de commissie het traditionele kerstkoor De Gouden Keeltjes! We zoeken vooral mensen die het leuk vinden om heel gericht de handen uit de mouwen te steken zodat we weer een prachtige kerstviering weg kunnen zetten.

Mocht je zin hebben om in de kerstcommissie te komen, stuur dan een email naar or@obslorentzschool.nl

 

Voorzitter Gezocht

De Ouder Raad (OR) zoekt een nieuwe voorzitter. We zoeken voor het nieuwe schooljaar een enthousiaste ouder die met veel plezier en daadkrachtig de vergaderingen van de Ouderraad voorzit, nieuwe ideeën  samen met de OR kan vormgeven  en het leuk vindt om een ‘spin in het web’ te zijn. Daarnaast draagt de voorzitter samen met de penningmeester en secretaris zorg voor de goede afhandeling van de jaarvergadering, het jaarverslag en de jaarrekening van de OR.  De vergaderingen van de OR vinden vijf keer per jaar plaats. Voor 2015/2016 staat de Ouderraad al weer klaar om actief aan de slag te gaan. Yvonne Heselmans, de huidige voorzitter, geeft het stokje door, omdat haar kinderen nu naar groep 8 gaan. Mocht je zin hebben om voorzitter te worden stuur dan een email naar or@obslorentzschool.nl

 

Penningmeester Gezocht

Heb je altijd al penningmeester willen worden en zet je graag jouw organisatie- en analytische talenten binnen een school in? Wil je jouw werkervaring in de financiële wereld ook weleens toepassen in een school, dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

De penningmeester is achter de schermen de échte spil in het web. Zij/hij draagt zorg voor de financiën van alle commissies en heeft daardoor veel contact met diverse ouders die actief zijn. Deze ouders regelen samen met de penningmeester de uitgaven van het kamp, de Sinterklaas intocht, kerst enzovoort. De penningmeester volgt het precies op en met een scherp oog zodat de ouderbijdrage goed beheerd blijft.  Daarnaast stelt de penningmeester de jaarbegroting op en zij/hij bereidt de jaarrekening voor. Tijdens de jaarvergadering zorgt zij/hij voor een heldere presentatie ter verantwoording aan de ouders. Het is een interessante klus waarin je veel zicht houdt op de wensen en behoeftes van kinderen, docenten en ouders en school. De ouderraad moet helaas volgend jaar ook een nieuwe penningmeester hebben. Nienke Greven de huidige penningmeester neemt volgend jaar afscheid.

Vind je het een mooie uitdaging om haar fantastisch opgezette financiële administratie voort te zetten?  Stuur dan een email naar or@obslorentzschool.nl

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Villa Vrolik Integraal Kindcentrum

Harry Banninkstraat 101
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020 

E info@obslorentzschool.nl