Informatieochtend

Gedurende het schooljaar zijn er informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool hebben ingeschreven of van plan zijn om in te schrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Tussen 9.00 en 10.00 uur krijgen de deelnemende ouders een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Wie al vast een voorproefje wil van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren, kan op de startpagina van de website onze promotiefilm bekijken. U kunt ook op de link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=HniBl_6Znxk&feature=youtu.be 

Op de hoofdlocatie

De bijeenkomst start in de personeelskamer met een kopje koffie of thee. De directeur vertelt kort wat de Dalton kernwaarden zijn en hoe deze zijn terug te vinden in het onderwijs en de activiteiten op de Lorentzschool. Vervolgens geven de leerlingen van groep 8 een rondleiding. In een half uur tijd laten zij de school zien en vertellen wat het betekent om leerling op een Daltonschool te zijn. De bijeenkomst wordt afgesloten in de personeelskamer. Er is dan tijd voor een vragenrondje. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.

Op Villa Lorentz

Ouders die de Villa willen bezoeken krijgen een persoonlijke rondleiding en een intakegesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de locatie directeur mevrouw Janie Mooi. Voor het maken van de afspraak kunt u bellen: 035-6426020. U kunt ook een mail sturen: jmooi@obslorentzschool.nl   

Hoofdlocatie                                                         

Dinsdag 6 september 2016                       Dinsdag 14 februari 2017

Dinsdag 11 oktober 2016                          Dinsdag 14 maart 2017

Maandag 14 november 2016                      Dinsdag 4 april 2017

Maandag 19 december 2016                    Dinsdag 16 mei 2017   

Dinsdag 17 januari 2017                           Dinsdag 13 juni 2017

                    

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor de informatieochtend.

Aanmelden voor de informatieochtend:

administratie@obslorentzschool.nl

In de mail dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • de namen van de deelnemende personen;

  • de naam van het ingeschreven kind;

  • de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;

  • uw telefoonnummer.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Dependance ‘Villa Lorentz’

Anton Philipsweg 9
1223 KZ Hilversum

T (035) 642 60 20

E info@obslorentzschool.nl