Informatieochtend

Gedurende het schooljaar zijn er op de hoofdlocatie informatieochtenden voor ouders die hun kind op de Lorentzschool hebben ingeschreven of van plan zijn om in te schrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. Tussen 9.00 en 10.00 uur krijgen de deelnemende ouders een rondleiding door de school en informatie over het Daltononderwijs. Wie al vast een voorproefje wil van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren, kan op de startpagina van de website onze promotiefilm bekijken. U kunt ook op de link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=HniBl_6Znxk&feature=youtu.be 

Op de hoofdlocatie

De bijeenkomst start in de personeelskamer met een kopje koffie of thee. De directeur vertelt kort wat de Dalton kernwaarden zijn en hoe deze zijn terug te vinden in het onderwijs en de activiteiten op de Lorentzschool. Vervolgens geven de leerlingen van groep 8 een rondleiding. In een half uur tijd laten zij de school zien en vertellen wat het betekent om leerling op een Daltonschool te zijn. De bijeenkomst wordt afgesloten in de personeelskamer. Er is dan tijd voor een vragenrondje. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.

Op Villa Vrolik

Ouders die Villa Vrolik willen bezoeken krijgen een persoonlijke rondleiding en een intakegesprek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de locatie directeur mevrouw Janie Mooi. Voor het maken van de afspraak kunt u bellen: 035-6426020. U kunt ook een mail sturen: jmooi@obslorentzschool.nl   

Hoofdlocatie                                                         

Dinsdag 12 september 2017                       Dinsdag 13 februari 2018

Dinsdag 10 oktober 2017                            Dinsdag 27 maart 2018

Dinsdag 07 november 2017                        Dinsdag 17 april 2018

Dinsdag 12 december 2017                        Dinsdag 15 mei 2018   

Dinsdag 23 januari 2018                             Dinsdag 12 juni 2018

                    

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk één week voor de informatieochtend.

Aanmelden voor de informatieochtend:

administratie@obslorentzschool.nl

In de mail dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • de namen van de deelnemende personen;

  • de naam van het ingeschreven kind;

  • de datum van de informatieochtend waarvoor wordt aangemeld;

  • uw telefoonnummer.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Villa Vrolik Integraal Kindcentrum

Harry Banninkstraat 101
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020 

E info@obslorentzschool.nl