In de jaarkalender vindt u alle informatie over het lopende schooljaar. In de kalender vindt u alle belangrijke activiteiten. De kalender wordt in de eerste schoolweek aan alle (oudste) leerlingen meegegeven.
Als er aanpassingen of aanvullingen zijn op de kalender informeren we u hierover in de informatiebrief. De digitale versie opent u door op onderstaande link te klikken.

Jaarkalender schooljaar 2016-2017
OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Dependance ‘Villa Lorentz’

Anton Philipsweg 9
1223 KZ Hilversum

T (035) 642 60 20

E info@obslorentzschool.nl