Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Hoofdlocatie (groepen 3 t/m 8)                                Locatie Van 't Hoffplein (groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8))
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 14.00 uur                      maandag t/m vrijdag van 08.15 - 13.45 uur
De inloop op maandag en donderdag                         De inloop voor de kleuters is elke dag van 08.00 tot 08.15 uur
van 08.15 tot 08.30 uur                                               De inloop voor de overige groepen is op dinsdag en vrijdag 
                                                                                    van 08.00 tot 08.15 uur

Vakantierooster

•Herfstvakantie;              ​21-10-2017 tot  en met 29-10-2017
•Kerstvakantie:           ​     23-12-2017 tot  en met 07-01-2018
•Voorjaarsvakantie:        24-02-2018 tot en met 04-03-2018
•Goede Vrijdag :             30 maart 2018
•Tweede Paas:               02 april 2018
•Meivakantie:                  21-4-2018 tot en met 06-05-2018
•Hemelvaart    :              10 en 11 mei 2018
•Pinksteren:                    21 mei 2018
•Zomervakantie:             21-07-2018 tot en met 02-09-2018

Studiedagen

•Vrijdag 29 september 2017
•Maandag 05 februari 2018
•Dinsdag 03 april 2018 (sluit aan op Tweede Paasdag)
•Maandag 30 oktober t/m vrijdag 03 november 2018 (deze week in gekoppeld aan de herfstvakantie)

Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 101
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020 

E info@ikcvillavrolik.nl